*3996
envelope יצירת קשר

פרויקטים

בקעה
בית הכרם
עין כרם
טלביה
צפון ארנונה
מושבה גרמנית
ניות
בשיווק
יתד במקור חיים 15
>
נמכר
יתד בדרך בית לחם 67
>
View of baka
בקעה
נמכר
יתד בפרחי חן 1
>
בקרוב
יתד בחלוץ 3
>
נמכר
יתד בשדרות הרצל 50
>
Beit Hakerem
בית הכרם
בקרוב
יתד בעין כרם
>
עין כרם
בקרוב
יתד בלינקולן 5
>
טלביה
בשיווק
יתד בכספי 6
>
בקרוב
יתד בכספי 8
>
צפון ארנונה
נמכר
יתד באמיל זולא 6
>
German Colony
מושבה גרמנית
בשיווק
building
יתד בהרצוג 49
>
ניות
bubble
רוצה לקבל מידע נוסף על הפרויקט?
יצירת קשר חיוג מהיר