envelope יצירת קשר
בועז ישראל
בועז ישראל
בעלים, יו"ר

משמש כמנכ"ל קבוצת האחים ישראל עם למעלה מ-40 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן.
במקביל בעל תפקידי מפתח בארגונים עירוניים וארציים שונים בתחום הנדל"ן, ביניהם מכהן כיו"ר "התאחדות הקבלנים בירושלים", וחבר נשיאות "התאחדות בוני הארץ".

It's a
Team Effort
יונתן ישראל
יונתן ישראל
מנכ"ל משותף

תואר ראשון (B.A) חשבונאות ומנהל עסקים - המרכז הבינתחומי הרצליה

עומר גבאי
מנכ"ל משותף

תואר שני (M.A) מנהל עסקים - האוניברסיטה העברית

ברוריה בן יהודה
ברוריה בן יהודה, סמנכלית כספים

עידו שוורץ
עידו שוורץ, מנהל מחלקה משפטית

אליאב פסנדי
אליאב פסנדי, מהנדס ראשי

שיר ברק
שיר ברק, מנהלת משרד

אדם שטרית
אדם שטרית, מנהל פרויקטים

מדלן אליאב
מדלן אליאב, כספים מנהלת תחום רכש

שיר מזרחי
שיר מזרחי, אדריכלית דיירים

משה דהן
משה דהן, מנהל פרויקטים

יצירת קשר חיוג מהיר